انواع تکنولوژیهای شبکه – شبکه اترنت

انواع تکنولوژیهای شبکه - شبکه اترنت - شرکت رایان سپند ارتباطانواع تکنولوژیهای شبکه – شبکه اترنت

شبکه اترنت یک تکنولوژی شبکه محلی توسعه یافته است. این تکنولوژی توسط آقای باب متکالف و دکتر باگز در سال ۱۹۷۰ اختراع شد. در سال ۱۹۸۰ به عنوان استاندارد IEEE 802/3 معرفی شد. شبکه اترنت رسانه انتقال را به اشتراک می گذارد. استفاده از رسانه به اشتراک گذاشته شده احتمال بالایی برای برخورد داده ها دارد. اترنت از پروتکل CSMA / CD برای تشخیص برخورد استفاده می کند. CSMA / CD پروتکل دسترسی چندگانه با تشخیص برخورد است.

در صورت بروز برخورد در شبکه اترنت، تمام میزبان ها متوقف شده و مدت زمانی تصادفی صبر می کنند، و سپس دوباره داده ها را انتقال می دهند. نقطه اتصال شبکه اترنت، کارت شبکه مجهز به آدرس فیزیکی ۴۸ بیتی است و کمک می کند تا دستگاه ها در شبکه اترنت بتوانند دستگاه های دیگر را شناسایی کرده و ارتباط برقرار کنند. اترنت سنتی از رسانه های ۱۰BASE-T استفاده می کرد. عدد ۱۰ سرعت ۱۰ مگابیت در ثانیه را نشان می دهد، BASE مخفف باند، و T مخفف کابل ضخیم اترنت است.

اترنت ۱۰BASE-T سرعت انتقال تا ۱۰ مگابیت در ثانیه با استفاده از کابل کواکسیال یا cat-5 (کابل جفت تابیده) با استفاده از کانکتور ۵RJ – را فراهم می کند. اترنت متشکل از توپولوژی ستاره با طول قسمت حداکثر ۱۰۰ متر است. همه دستگاه ها به هاب / سوئیچ در یک مدل ستاره متصل می شوند.

شبکه اترنت سریع

با توجه به رشد سریع فناوریهای نوظهور نرم افزاری و سخت افزاری، اترنت گسترش یافت و اترنت سریع شکل گرفت.

این شبکه ها روی پروتکل UTP، فیبر نوری و بی سیم بسیار اجرا ی شود و می تواند سرعتی برابر ۱۰۰ مگابیت در ثانیه را فراهم کند.

این استاندارد به عنوان ۱۰۰ BASE-T و IEEE 803.2 با استفاده از کابل cat-5 نامگذاری شد. این شبکه از پروتکل CSMA/CD برای به اشتراک گذاری رسانه های سیمی در میان میزبان های اترنت و از روش CSMA/CA (اجتناب از برخورد) برای شبکه محلی اترنت بی سیم استفاده میکند. اترنت سریع بر روی فیبر نوری تحت استاندارد پایه۱۰۰BASE-FX  تعریف شده که سرعت تا ۱۰۰ مگابیت در ثانیه بر روی فیبر را فراهم میکند. اترنت روی فیبر می تواند تا ۱۰۰ متر در حالت نیمه دوطرفه گسترش یافته و می تواند حداکثر ۲۰۰۰ متر در حالت دو طرفه و فیبرهای چند حالته برسد.


گیگا اترنت

پس از معرفی اترنت سریع در سال ۱۹۹۵ ، تنها سه سال وضعیت، سرعت بالای لذت بخشی داشت تا اینکه گیگا اترنت معرفی شد. گیگا اترنت سرعتی معادل ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه را فراهم می کند. استاندارد IEEE 802.3 AB گیگا اترنت را روی پروتکل UTP با استفاده از کابل های cat-5 و cat-5e و cat-6 تعریف کرده است. استاندارد IEEE 802.3ah گیگا اترنت را روی فیبر نوری تعریف می کند.


شبکه محلی مجازی

شبکه محلی با استفاده از اترنت، رسانه ی مشترک را به نوبت در اختیار می گیرد. رسانه مشترک در اترنت یک دامنه پخش همگانی و یک دامنه برخورد ایجاد می کند. معرفی سوئیچ ها در اترنت، مسئله مربوط به دامنه برخورد را حذف کرده و هر دستگاه متصل به سوئیچ در حوزه برخورد مربوط به خود کار می کند. اما حتی سوییچ ها  هم نمی توانند یک شبکه را به حوزه های پخش جداگانه تقسیم کنند. شبکه محلی مجازی یک راه حل برای تقسیم یک دامنه پخش همگانی به چندین حوزه پخش متعدد است. میزبان در یک VLAN نمی تواند به یک میزبان در VLAN دیگری صحبت کند. به طور پیش فرض، تمام میزبان ها در VLAN مشابه قرار گرفته اند.

VLAN- انواع تکنولوژیهای شبکه - شبکه محلی مجازی - رایان سپند ارتباط ( رسا )

در این نمودار، VLAN ها مختلف در کد رنگ های مختلف به تصویر کشیده شده اند. میزبان ها در یک VLAN، حتی اگر بر روی سوئیچ یکسان متصل باشند می توانند یکدیگر را ببینید و یا با میزبان های دیگر در VLAN های مختلف صحبت کند. VLAN فناوری لایه -۲ است که بسیار نزدیک به اترنت کار می کند. برای مسیریابی بسته ها بین دو VLAN مختلف، یک دستگاه لایه -۳ مانند روتر مورد نیاز است.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید