وزیر ارتباطات اعضای کمیته مبارزه با بیماری کرونا در ارتباطات و فناوری اطلاعات را تعیین کرد

وزیر ارتباطات اعضای کمیته مبارزه با بیماری کرونا در ارتباطات و فناوری اطلاعات

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید